Na uw aanmelding
Na uw aanmelding nemen we zo snel mogelijk contact met u op. Meestal is er sprake van een wachttijd. Als deze voorbij is nodigen wij u uit voor een intakegesprek. In het intakegesprek maken we wederzijds kennis en bespreken we uw klachten en achtergrond. Ook nemen we de praktische zaken (zoals vergoedingen, afspraken, etc) met u door. Na een of enkele intakegesprekken kijken we in gezamenlijk overleg welke vorm van therapie voor u het meest geschikt is. Soms blijkt na de intake ook dat therapie (op dit moment) niet nodig is, of dat u elders beter geholpen kan worden. Dit bespreken we dan met u en we helpen u zoeken naar een geschikt vervolg.
Na de intake volgt de behandeling. Meestal bestaat dat uit wekelijkse gesprekken van 45 minuten. Gedurende de therapie evalueren we regelmatig of de therapie voldoende oplevert voor u. In de laatste fase van de therapie kijken we naar wat u heeft bereikt en hoe u de behaalde resultaten kunt behouden.

Effectmeting
De effecten van de behandeling evalueren we in gesprek met u, maar proberen we ook objectief meetbaar te maken. Dit doen we door voorafgaand aan de behandeling, bij evaluaties en aan het einde een klachtenlijst af te nemen. Dit noemen we Routine Outcome Monitoring (ROM). Na uw aanmelding ontvangt u van ons een mail met daarin een koppeling naar een vragenlijst. Deze klachtenlijst kunt u online en zelfstandig invullen. Uiteraard is uw privacy hierbij gewaarborgd.
Meer informatie vindt u in deze ROM-info voor clienten.

Cliënttevredenheid
Aan het einde van de therapie vragen we u tot slot een korte vragenlijst in te vullen waarin u aangeeft hoe tevreden u bent over de therapie. Deze informatie gebruiken wij om onze praktijkvoering te verbeteren en om aan anderen (zoals de zorgverzekeraars) te kunnen laten zien wat onze cliënten van ons werk vinden.

Uitkomsten cliënttevredenheid 2018: cliënten waarderen onze zorg met een 8,2 en 91% van de cliënten geeft aan dat de behandeling naar wens is uitgevoerd. zie ook: Uitkomsten cliënttevredenheid 2018.

Ook in 2015, 2016 en 2017 werd onze onze zorg consequent met een ruimte 8 gewaardeerd.

Vertrouwelijkheid
Binnen de praktijk gaan wij zeer zorgvuldig om met uw privacy. Vanuit ons beroep hebben wij een geheimhoudingsplicht. Wij geven dus nooit zonder uw nadrukkelijke toestemming informatie aan anderen. Door deze vertrouwelijkheid kunt u dus alles, ongeacht het onderwerp, met ons bespreken.

Samenwerking
Psy Helmond is gevestigd in het gezondheidscentrum Brandevoort. Wij werken nauw samen met de andere hulpverleners binnen het centrum, in het bijzonder met de huisartsen en hun praktijkondersteuner GGz. Ook met de huisartsen van de huisartsenpraktijk Mierlo-Hout hebben regelmatig overleg. Bij uw aanmelding vragen wij uw toestemming om zo nodig met deze andere hulpverleners te overleggen.

Kwaliteit
Wij proberen om zorg van hoge kwaliteit te bieden. Dat doen we allereerst door aandachtig te luisteren en plannen met u af te stemmen. Daarnaast zijn er verschillende waarborgen van de kwaliteit in onze praktijk. Alle behandelaren zijn geregistreerd in het BIG-register. We zijn lid van verschillende psychotherapeutische verenigingen en nemen deel aan bij- en nascholing. Daarnaast zijn we gevisiteerd door de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigd Psychologen en Psychotherapeuten. Deze visitatie betekent dat we aan alle normen en eisen voldoen en dat we, kort gezegd, onze zaken op orde hebben.

Klachten
Therapie is mensenwerk en waar mensen werken worden fouten gemaakt. Ondanks dat wij streven naar hoge kwaliteit kan het dus voorkomen dat u niet tevreden bent over uw behandeling. We hebben, conform de richtlijnen van onze beroepsvereniging de LVVP, een klachtenprocedure. De eerste stap is dat we uw vragen om u klachten kenbaar te maken aan uw behandelaar. Uw behandelaar zal dan met u het gesprek aangaan over deze klachten. Als u er in dit gesprek niet uitkomt is de tweede stap dat we u uitnodigen voor een bemiddelend gesprek met een van de praktijkhouders of de centrummanager van het gezondheidscentrum. Als ook dit gesprek geen oplossing biedt kunt, als derde stap, een formele klacht indienen bij de klachtencommissie van de Landelijke Vereniging voor Vrijgevestigd Psychologen & Psychotherapeuten (LVVP).

Kwaliteitsstatuut
Een meer uitgebreide beschrijving van hoe wij aan kwaliteit werken en hoe de verschillende processen in onze praktijk lopen, staat in ons Kwaliteitsstatuut Psy Helmond.