Aanmelden
Psy Helmond
  • Wachttijden
  • Basis GGZ - 2 weken
  • Specialistische GGZ - 7 weken

Welkom

Corona
Het coronavirus heeft Nederland in zijn greep. Dat betekent helaas niet dat de andere zorgen en problemen, die voor u reden waren om zich bij ons aan te melden, verdwijnen. Sommige problemen verergeren en er ontstaan ook nieuwe zorgen. Wij vinden het daarom heel belangrijk dat alle behandelingen zoveel als mogelijk door gaan. Het is nu meestal niet verstandig om elkaar ‘live’ in de spreekkamer te zien, maar we kijken steeds hoe behandeling wèl door kunnen laten gaan. De meeste gesprekken doen we nu via beeldbellen of de telefoon. Beeldbellen doen we via een beveiligde (AVG-proof) verbinding. Uiteraard volgen we de adviezen van het RIVM rondom hygiene en houden we steeds 1,5 meter afstand. Als u klachten heeft blijft u thuis. Wij doen hetzelfde.  Zo zullen we er de komende tijd voor zorgen dat uw behandeling door kan gaan. En zo dragen we er hopelijk ook aan bij dat het dagelijks leven in Nederland doorgaat.

Aangezien de huisartsen nu druk bezet kunt u u zich aanmelden zonder verwijzing van de huisarts. Samen kijken we dan naar de indicatie en betrekken de huisarts weer op een later moment.
Als u vragen heeft dan aarzel niet om ze te stellen.

Bent u werkzaam in de zorg?
Op dit moment wordt er veel gevraagd van alle medewerkers in de zorg. Wij willen onze betrokkenheid tonen en een bijdrage leveren aan de inzetbaarheid van medewerkers in de zorg. Daarom geven wij hen nu voorrang op de wachtlijst. U kunt bij uw aanmelding aangeven dat u in de zorg werkzaam bent.

Clienttevredenheid 2019
In 2019 waardeerden cliënten de zorg die door ons geleverd werd met gemiddeld een 8,2. Een resultaat waar we trots op zijn. Met dank aan alle cliënten die de tijd hebben genomen om hun waardering en hun kritiek te verwoorden, kunt u hier het hele rapport lezen. Uitkomsten cliënttevredenheid 2019.

Welkom
U kunt bij ons terecht voor alle problemen of vragen waar u zelf niet uitkomt. Het kan dan gaan over somberheid, angstklachten, overspannenheid, relatieproblemen, omgaan met traumatische ervaringen, twijfel over uzelf of de toekomst, levensvragen en rouw. Afhankelijk van uw verhaal en in overleg met u kijken we of we u kunnen helpen en welke soort behandeling het meeste geschikt is. Kortom: U bent welkom voor een goed gesprek!

Vertrouwelijkheid

Binnen de praktijk gaan wij zeer zorgvuldig om met uw privacy. Vanuit ons beroep hebben wij een geheimhoudingsplicht. Zonder uw toestemming geven wij geen informatie aan de huisarts. Wij verstrekken nooit informatie aan externe partijen (zoals UWV, bedrijfsarts, advocaat). Door deze vertrouwelijkheid kunt u alles, ongeacht het onderwerp, met ons bespreken.

Samenwerking

Psy Helmond is gevestigd in het gezondheidscentrum Brandevoort. Wij werken nauw samen met de andere hulpverleners binnen het centrum, in het bijzonder met de huisartsen en hun praktijkondersteuner GGz. Ook met de huisartsen van de huisartsenpraktijk Mierlo-Hout hebben we regelmatig overleg. Bij uw aanmelding vragen wij uw toestemming om zo nodig met deze andere hulpverleners te overleggen.

Cliënttevredenheid

Aan het einde van de therapie vragen we u tot slot een korte vragenlijst in te vullen waarin u aangeeft hoe tevreden u bent over de therapie. Deze informatie gebruiken wij om onze praktijkvoering te verbeteren en om aan anderen (zoals de zorgverzekeraars) te kunnen laten zien wat onze cliënten van ons werk vinden.

8,2
Uitkomsten
cliënttevredenheid
2018

Ons Team

Afwezig

drs. Emel Özbek

Psychotherapeut en Klinisch psycholoog
Afwezig

drs. Karlijn Wilbers

Gz-psycholoog
Afwezig

drs. Lotte van der Wielen

GZ-psycholoog
Afwezig

drs. Paul Willemsen

Psychotherapeut en GZ-Psycholoog
Afwezig

drs. Rachel Frigge

GZ-psycholoog