Aanmelden
Psy Helmond
Wachttijden
  • Basis GGZ - 8-10 weken weken
  • Specialistische GGZ - Afhankelijk van verzekeraar, gemiddeld is de wachttijd 15-17 weken. Echter op dit moment is de wachttijd voor CZ verzekerden 24 weken. weken

Welkom

Maatregelen rondom corona
Het coronavirus heeft Nederland nog steeds in zijn greep. We proberen er voor te zorgen dat de zorg zoveel mogelijk doorgaat. Het advies van onze beroepsvereniging de LVVP (lvvp.info) is dat behandelingen ‘gewoon’ live kunnen doorgaan. Daarbij houden we ons aan de gebruikelijke regels (1,5 m afstand, goed geventileerde kamers, handen wassen bij binnenkomst, als u zorgt dat u op tijd komt kunt u meteen doorlopen en hoeft u niet in de wachtkamer te wachten). Uiteraard blijft u thuis als u klachten heeft. Ook als dit milde of onschuldige klachten zijn. Wij doen hetzelfde.  De afspraak kan dan online door gaan.

Welkom
U kunt bij ons terecht voor alle problemen of vragen waar u zelf niet uitkomt. Het kan dan gaan over somberheid, angstklachten, overspannenheid, relatieproblemen, omgaan met traumatische ervaringen, twijfel over uzelf of de toekomst, levensvragen en rouw. Afhankelijk van uw verhaal en in overleg met u kijken we of we u kunnen helpen en welke soort behandeling het meeste geschikt is. Kortom: U bent welkom voor een goed gesprek!

Vertrouwelijkheid

Binnen de praktijk gaan wij zeer zorgvuldig om met uw privacy. Vanuit ons beroep hebben wij een geheimhoudingsplicht. Zonder uw toestemming geven wij geen informatie aan de huisarts. Wij verstrekken nooit informatie aan externe partijen (zoals UWV, bedrijfsarts, advocaat). Door deze vertrouwelijkheid kunt u alles, ongeacht het onderwerp, met ons bespreken.

Samenwerking

Psy Helmond is gevestigd in het gezondheidscentrum Brandevoort. Wij werken nauw samen met de andere hulpverleners binnen het centrum, in het bijzonder met de huisartsen en hun praktijkondersteuner GGz. Ook met de huisartsen van de huisartsenpraktijk Mierlo-Hout hebben we regelmatig overleg. Bij uw aanmelding vragen wij uw toestemming om zo nodig met deze andere hulpverleners te overleggen.

Cliënttevredenheid

Aan het einde van de therapie vragen we u tot slot een korte vragenlijst in te vullen waarin u aangeeft hoe tevreden u bent over de therapie. Deze informatie gebruiken wij om onze praktijkvoering te verbeteren en om aan anderen (zoals de zorgverzekeraars) te kunnen laten zien wat onze cliënten van ons werk vinden.

8,3
Uitkomsten
cliënttevredenheid
2020

Ons Team

Emel Özbek - Psychotherapeut en Klinisch psycholoog
Afwezig

drs. Emel Özbek

Psychotherapeut en Klinisch psycholoog
Karlijn Wilbers - GZ psycholoog
Afwezig

drs. Karlijn Wilbers

Gz-psycholoog
Lotte van der Wielen - GZ-psycholoog
Afwezig

drs. Lotte van der Wielen

GZ-psycholoog
Paul Willemsen - Psychotherapeut en GZ-Psycholoog
Afwezig

drs. Paul Willemsen

Psychotherapeut en GZ-Psycholoog
Rachel Frigge - GZ Psycholoog
Afwezig

drs. Rachel Frigge

GZ-psycholoog