Aanmelden
Psy Helmond
Wachttijden
  • Basis GGZ - 11-12 weken
  • Specialistische GGZ - 22-24 weken
  • - weken

Welkom

U kunt bij Psy Helmond terecht voor alle problemen of vragen waar u zelf niet uitkomt. Het kan gaan over stemmingsklachten, angstklachten, traumatische ervaringen,  relatieproblemen, overspannenheid, twijfel over uzelf of de toekomst, levensvragen en rouw. We hebben veel ervaring in de behandeling van angst, depressie en traumatische ervaringen. In de behandeling kijken we naar uw klachten en naar wie u bent als persoon. Afhankelijk van uw verhaal en in overleg met u kijken we of we u kunnen helpen en welke soort behandeling het meeste geschikt is. Kortom: u bent welkom voor een goed gesprek.

De Uitkomsten cliënttevredenheid 2021 laten zien dat cliënten de behandeling bij Psy Helmond gemiddeld met een 8,8 waarderen. Een resultaat waar we trots op zijn.

Vertrouwelijkheid

Binnen de praktijk gaan wij zeer zorgvuldig om met uw privacy. Vanuit ons beroep hebben wij een geheimhoudingsplicht. Zonder uw toestemming geven wij geen informatie aan de huisarts. Wij verstrekken in principe geen informatie aan externe partijen (zoals UWV, bedrijfsarts, advocaat). Door deze vertrouwelijkheid kunt u alles, ongeacht het onderwerp, met ons bespreken.

Samenwerking

Psy Helmond is gevestigd in het gezondheidscentrum Brandevoort. Wij werken nauw samen met de andere hulpverleners binnen het centrum, in het bijzonder met de huisartsen en hun praktijkondersteuners GGz. Ook met huisartsen in Mierlo-Hout, Nuenen en Geldrop hebben we regelmatig overleg. Bij uw aanmelding vragen wij uw toestemming om zo nodig met deze andere hulpverleners te overleggen.

Cliënttevredenheid

Aan het einde van de therapie vragen we u tot slot een korte vragenlijst in te vullen waarin u aangeeft hoe tevreden u bent over de therapie. Deze informatie gebruiken wij om onze praktijkvoering te verbeteren en om aan anderen (zoals de zorgverzekeraars) te kunnen laten zien wat onze cliënten van ons werk vinden.

8,8
Uitkomsten
cliënttevredenheid
2021

Ons Team

Emel Özbek - Psychotherapeut en Klinisch psycholoog
Afwezig

drs. Emel Özbek

psychotherapeut en klinisch psycholoog
Karlijn Wilbers - GZ psycholoog
Afwezig

drs. Karlijn Wilbers

gz-psycholoog
Paul Willemsen - Psychotherapeut en GZ-Psycholoog
Afwezig

drs. Paul Willemsen

psychotherapeut en gz-psycholoog
Rachel Frigge - GZ Psycholoog
Afwezig

drs. Rachel Frigge

GZ-psycholoog
Afwezig

drs. Ralf de Werd

gz-psycholoog