Aanmelden
Psy Helmond
Wachttijden
  • Basis GGZ - 5-6 weken
  • Specialistische GGZ - 14 weken
  • Specialistische GGz, indien u verzekerd bent bij CZ - 22 weken

Supervisie en leertherapie

U kunt bij als psycholoog of psychiater in opleiding bij Psy Helmond terecht voor leertherapie en supervisie. Vragen kunt u stellen via het contactformulier.

Paul Willemsen is cliëntgericht psychotherapeut en lid van de Vereniging voor Persoonsgerichte en Experiëntiële Psychotherapie (VPEP). U kunt bij hem terecht voor  leertherapie en supervisie erkend door de VPEP.

Emel Özbek is klinisch psycholoog/psychotherapeut en lid van de Vereniging voor Gedrags- en Cognitieve Therapieën (VGCT). U kunt bij haar terecht voor supervisie en leertherapie erkend door de VGCT.

Verder kunt u bij onze ervaren gz-psychologen terecht voor supervisie in het kader van de opleiding tot gz-psycholoog.

Aanmelden kan via het reguliere aanmeldformulier. Geef daarbij aan dat het om leertherapie of supervisie gaat.
Op leertherapie is, net als bij gewone therapie, de WGBO (Wet op Geneeskundig Behandel Overeenkomst) van toepassing en dus ook het beroepsgeheim.