Aanmelden
Psy Helmond
Wachttijden
  • Vanaf mei 2024 is er een aanmeldstop voor Zilveren Kruis Achmea, Interpolis, FBTO en Friesland - weken
  • Basis GGZ - 8-10 weken
  • Specialistische GGZ (alleen voor vaste verwijzers) - 18-20 weken

De aanmelding

Aanmelden doet u via onze website. Daarna nemen we altijd contact met u op.

Het intake gesprek

Tijdens een intake maken we kennis, onderzoeken uw problemen en kijken wat u wilt bereiken.

Passend advies

Na de intake geven we passend advies over een geschikte behandeling. Ook als dat niet bij ons is.

De behandeling

De behandeling start meteen na de intake. Zoveel mogelijk bij dezelfde behandelaar.

Effectmeting

De effecten van de behandeling evalueren we in gesprek met u, maar proberen we ook objectief meetbaar te maken. Dit doen we door voorafgaand aan de behandeling, bij evaluaties en aan het einde een klachtenlijst af te nemen. Dit noemen we Routine Outcome Monitoring (ROM). Na uw aanmelding ontvangt u van ons een mail met daarin een koppeling naar een vragenlijst. Deze klachtenlijst kunt u online en zelfstandig invullen. Uiteraard is uw privacy hierbij gewaarborgd. Meer informatie vindt u in deze ROM-info voor clienten.

ROM-info voor cliënten

Cliënttevredenheid

Aan het einde van de therapie vragen we u tot slot een korte vragenlijst in te vullen waarin u aangeeft hoe tevreden u bent over de therapie. Deze informatie gebruiken wij om onze praktijkvoering te verbeteren en om aan anderen (zoals de zorgverzekeraars) te kunnen laten zien wat onze cliënten van ons werk vinden. In 2023 werden we gemiddeld met een 8,8 gewaardeerd. Een resultaat waar we trots op zijn. Het hele rapport leest u hier.

Cliënttevredenheid 2023

Kwaliteit

Wij proberen om zorg van hoge kwaliteit te bieden. Dat doen we allereerst door aandachtig te luisteren en plannen met u af te stemmen. Daarnaast zijn er verschillende waarborgen van de kwaliteit in onze praktijk. Alle behandelaren zijn geregistreerd in het BIG-register. We zijn lid van verschillende psychotherapeutische verenigingen en nemen deel aan bij- en nascholing. Daarnaast zijn we gevisiteerd door de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigd Psychologen en Psychotherapeuten. Deze visitatie betekent dat we aan alle normen en eisen voldoen en dat we, kort gezegd, onze zaken op orde hebben.

Een meer uitgebreide beschrijving van hoe wij aan kwaliteit werken en hoe de verschillende processen in onze praktijk lopen, staat in ons Kwaliteitsstatuut Psy Helmond.

Klachten

Therapie is mensenwerk en waar mensen werken worden fouten gemaakt. Ondanks dat wij streven naar hoge kwaliteit kan het dus voorkomen dat u niet tevreden bent over uw behandeling. We hebben, conform de richtlijnen van onze beroepsvereniging de LVVP, een klachtenprocedure. De eerste stap is dat we u vragen om uw klachten kenbaar te maken aan uw behandelaar. Uw behandelaar zal dan met u het gesprek aangaan over deze klachten. Als u er in dit gesprek niet uitkomt is de tweede stap dat we u uitnodigen voor een bemiddelend gesprek met een van de praktijkhouders of de centrummanager van het gezondheidscentrum. Als ook dit gesprek geen oplossing biedt kunt u, als derde stap, een formele klacht indienen bij de klachtencommissie van de Landelijke Vereniging voor Vrijgevestigd Psychologen & Psychotherapeuten (LVVP).