Aanmelden
Psy Helmond
Wachttijden
  • Basis GGZ - 8-9 weken
  • Specialistische GGZ - 17-19 weken
  • Specialistische GGz, indien u verzekerd bent bij CZ - 24 weken

Kosten en vergoedingen

Vergoede zorg

Op 1 januari 2022 gaat er het nodige veranderen in de GGz. Het zorgprestatiemodel wordt ingevoerd. Ook voor u als patiënt heeft dat gevolgen, onder andere voor uw eigen risico.

De behandeling bij Psy Helmond wordt in de meeste gevallen vergoed vanuit het basispakket van uw zorgverzekering. Daarbij wordt wel eerst uw eigen risico aangesproken.Tot en met 31 december 2021 betaalde u één keer het eigen risico per behandeltraject van maximaal 365 dagen, ongeacht de startdatum van het behandeltraject. Dit gaat veranderen. Vanaf 1 januari 2022 wordt voor de ggz het eigen risico per kalenderjaar aangesproken. Dit is een politieke keuze. Bij andere vormen van zorg gebeurt dat al langere tijd. Op het moment dat een behandeling dus over de grens van het kalenderjaar heen gaat, betaalt u voor beide jaren het eigen risico. Meer informatie over het eigen risico staat in deze Factsheet-Zorgprestatiemodel-en-eigen-risico-okt-2021.

Uitleg over het zorgprestatiemodel

Niet-vergoede zorg

De behandeling van bepaalde problemen wordt niet vergoed door uw zorgverzekeraar en moet u dus zelf betalen. Dit geldt bijvoorbeeld bij (lichte) aanpassingsstoornissen of relatieproblemen. Het kan ook een bewuste keuze zijn om de behandeling zelf te betalen, zonder tussenkomst van de verzekeraar. Tot slot brengen wij kosten in rekening als u uw afspraak te laat, dwz niet 24 uur van te voren, afzegt.

Soort therapie Sessieduur Kosten
Individuele therapie 45 minuten € 100
Relatietherapie 75 minuten € 125
Supervisie en leertherapie 45 minuten € 100
Te late afmelding / Niet verschijnen op afspraak 60 minuten € 50